برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه

تمرین اول : حرکت نشر از جانب با دمبل

بازوها را به طرفین بالا بیاورید تا جایی که با شانه ها همسطح شوند. کف دست خود را رو به پایین نگه دارید.

عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه


تمرین دوم : دمبل رو خم

پشت خود را صاف نگه دارید و هنگامی که دمبل ها را به طرفین خود می کشید، تیغه های شانه را به هم فشار دهید.

عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه


تمرین سوم : پلانک ترکیبی با کرانچ

تمام تکرارهای تعیین شده را انجام دهید و سپس در سمت مخالف حرکت را تکرار کنید.

عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه


تمرین چهارم :سر شانه ی نظامی

دمبل ها را به سطح شانه بیاورید. کف دست ها رو به جلو باشد.
بازوها را مستقیماً بالای شانه ها بکشید. پشت را صاف نگه دارید و قسمت مرکزی یا core بدن را درگیر کنید.

عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه


تمرین پنجم : فلای معکوس

پشت خود را صاف نگه دارید، بازوها را به طرفین بالا بیاورید تا زمانی که در یک راستا با بدن قرار گیرند. تیغه های شانه را در بالای حرکت به هم فشار دهید.

عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه


تمرین ششم : پرس آرنولدی

دمبل ها را طوری بچرخانید که کف دست ‌هایتان به سمت جلو باشد و آن ها را مستقیماً به بالای شانه‌ هایتان بکشید.

عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه


تمرین آخر : نشر ازجلو

بازوها را صاف نگه دارید، به آرامی دمبل ها را مستقیماً در جلوی خود تا ارتفاع شانه ها بالا بیاورید. کف دست ها را رو به روی هم قرار دهید.

عکس, برنامه تمرینی بمب سرشانه در خانه بدون دستگاه

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر