برنامه غذایی خون ساز برای کودک و نیاز کودک به آهن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

برنامه غذایی خون ساز برای کودک و نیاز کودک به آهن

عکس, برنامه غذایی خون ساز برای کودک و نیاز کودک به آهن

اگ کودک شما به سن غذاهای کمکی رسیده و کم خون است حتما از مواد غذایی زیر بر حسب سن مجاز مصرف که در کنار آن نوشته شده به کودک خود بدهید. قطره آهنی که مرکز بهداشت به کودک شما میدهد را از ماه اول برای او آغار کنید.

زیره (۹+ماه)

کشمش (۱۲+ ماه )

اسفناج (۱۲+ ماه )

گوشت قرمز (۶ +ماه)

عدس (۹+ماه)

ماهیچه (داخل غذا ۶+ ماه)

دل و جگر گوسفند (۱+ سال)

کودک به چه مقدار آهن نیاز دارد؟
آهن برای کودکی که رشد سریع دارد، بسیار ضروری است. به همین دلیل است که غلات و غذاهای کودکان با آهن غنی می‌شوند. مقدار آهن پیشنهادی بر اساس سن کودک تغییر می‌کند.

• سن ۰ تا ۶ ماهگی: ۲۷/۰ میلی‌گرم در روز

• سن ۶ تا ۱۲ ماهگی: ۱۱ میلی‌گرم در روز

• سن ۱ تا ۳ سالگی: ۷ میلی‌گرم در روز

• سن ۴ تا ۸ سالگی: ۱۰ میلی‌گرم در روز

نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا آمده‌اند یا دچار کمبود وزن در هنگام تولد هستند، نسبت به کودکانی که با وزن طبیعی به دنیا آمده‌اند، نیاز بیشتری به آهن دارند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر