یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

برنامه غذایی کامل روزانه بدنسازی رایگان

عکس, برنامه غذایی کامل روزانه بدنسازی رایگان

نشر اختصاصی یاس فان : برنامه غذایی بعد از بدنسازی از اهمیت بالایی برخوردار است . اما خوردن هر نوع غذایی مفید نیست و پروتئین آن باید غنی و مناسب باشد. چه غذاهایی بعد از بدنسازی بخوریم ؟ در طول روز چطور ؟ اگر میخواهید نتیجه کامل از ورزش و زحمات خود ببینید باید از صیح تا زمان خواب از یک برنامه غذایی سالم و مناسب پیروی کنید. در این پست ما برای شما به صورت رایگان برنامه غذایی قرار داده ایم. برنامه غذایی تنظیم شده توسط علی اسماعیل زاده قهرمان پر سینه آسیا

برنامه غذایی روز اول :

عکس, برنامه غذایی کامل روزانه بدنسازی رایگان

برنامه غذایی روز دوم :

عکس, برنامه غذایی کامل روزانه بدنسازی رایگان

روز سوم :

عکس, برنامه غذایی کامل روزانه بدنسازی رایگان

برنامه غذایی روز چهارم

عکس, برنامه غذایی کامل روزانه بدنسازی رایگان

برنامه غذایی روز پنجم :

عکس, برنامه غذایی کامل روزانه بدنسازی رایگان

 

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر