محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » برگشتن معشوق قدیمی در خواب تعبیرش خیر است یا شر

برگشتن معشوق قدیمی در خواب تعبیرش خیر است یا شر

آموزشی | ۱۲ بازدید

عکس, برگشتن معشوق قدیمی در خواب تعبیرش خیر است یا شر

اگر معشوق خود را که شما را ترک کرده در خواب دیده اید خبر خوشی برایتان دارم این خواب بسیار خوش یمن است. شیخ طوسی معتقد است دیدن خواب بازگشت عشق سابق و یا کسی که قبلا او را دوست داشته ایم معنای خوبی دارد و بیشتر برای افرادی که صاحب زن و یا فرزند نیستند نوید بخش اتفاقات خوب و خیر است و میتواند نشانه ای از ازدواج عروسی نامزدی و یا عقد باشد

اما اگر به هر دلیلی در رویای خود ببینید که معشوقتان زخمی شده است چهره رنجور یا غمگین دارد یا اینکه مرده است خوب نیست و میتواند معانی بسیار بدی داشته باشد

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰