بهترین حرکات فیزیوتراپی در منزل برای درمان صافی کف پا

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

بهترین حرکات فیزیوتراپی در منزل برای درمان صافی کف پا

صافی کف پا می تواند باعث بروز بیماری های دیگر شود مثل درد کمر با راه رفتن درد زانوها ، درد مفصل ران و غیره … می توانید این مشکل را با استمرار در تمرینات ورزشی زیر حل کنید. درمان های زیر را با دقت انجام دهید.
عکس, بهترین حرکات فیزیوتراپی در منزل برای درمان صافی کف پا
تمام انگشتان پا را از روی کف زمین، حین نگه داشتن پاشنه روی کف، بلند کنید، تنها با انگشت شست آهسته به زمین بزنید و چهار انگشت دیگر را در هوا نگه دارید. سپس چند بار آهسته با چهار انگشت به زمین ضربه بزنید و این بار انگشت شست را در هوا نگه دارید. در ابتدا ۴ تا ۱۵ ثانیه ضربه بزنید. این تمرین را روزی ۳ بار تکرار کنید. مانند تصویر بالا
عکس, بهترین حرکات فیزیوتراپی در منزل برای درمان صافی کف پا عکس, بهترین حرکات فیزیوتراپی در منزل برای درمان صافی کف پا
بهترین تمرین که نیاز به ابزار و هزینه ندارد این است که حوله را روی کف زمین پهن کنید. سپس حوله را فقط با کمک انگشتان پای آسیب دیده به سمت خود جمع کنید. میزان مقاومت را می‌توان با قرار دادن وزنه‌ای روی انتهای حوله افزایش داد. این تمرین را ۴ تا ۱۵ ثانیه روزی ۳ بار تکرار کنید. همانند تصویر بالا.
عکس, بهترین حرکات فیزیوتراپی در منزل برای درمان صافی کف پا
میله ای را زیر پای خود قرار داده و آن را بغلتانید.این تمرین را ۴ تا ۱۵ ثانیه روزی ۳ بار تکرار کنید.مانند تصویر بالا
عکس, بهترین حرکات فیزیوتراپی در منزل برای درمان صافی کف پا
روی لبه خارجی پا راه بروید.این تمرین را ۴ تا ۱۵ ثانیه روزی ۳ بار تکرار کنید. مانند تصویر بالا
عکس, بهترین حرکات فیزیوتراپی در منزل برای درمان صافی کف پا
مطابق شکل بالا با یک توپ بازی کرده و آن را به دستان خودمنتقل کنید.این تمرین را ۴ تا ۱۵ ثانیه روزی ۳ بار تکرار کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر