بهترین روغن گیاهی برای درمان ورم مفاصل برای زنان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

بهترین روغن گیاهی برای درمان ورم مفاصل برای زنان

عکس, بهترین روغن گیاهی برای درمان ورم مفاصل برای زنان

اگر کسی ورم مفاصل، شقاق، ورم رحم یا زهدان دارد درمان آن ضماد و پماد روغن گل شب بو در پایه روغن بادام تلخ می باشد. ماساژ دادن یا نشستن در محلول گل شب بوی پخته یا محلول گل شب بو درمان ورم مفاصل و شقاق مقعد و ورم رحم است.

گاهی روغن شب بو بر پایه روغن بادام تلخ است (یعنی در روغن بادام تلخ نیم ساعت بجوشانید و بعد آب آن را صاف کنید) این روغن برای روغن مالی و ماساژ بدن بسیار مناسب است. اگر بنفشه طبی یا گل شب بو را بر پایه روغن زیتون بگیرید، می توانید پماد و ضماد کرده و هم به صورت خوراکی استفاده کنید اما در پایه روغن بادام تلخ، سمی است و مسمومیت می آورد و خوراکی نیست.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر