به جای قطره آهن و مولتی به نوزاد چه بدهیم

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

به جای قطره آهن و مولتی به نوزاد چه بدهیم

عکس, به جای قطره آهن و مولتی به نوزاد چه بدهیم

اگر تمایل ندارید که به کودک خود قطره های آهن یا مولتی ویتامینی را که مراکز بهداشت به شما میدهد بدهید می توانید از روشهای سنتی استفاده کنید. البته این فقط شامل حال مادرانی می شود که به کودک خود شیر خود را میدهند. مادران شیرده تا ۴ ماهگی کودک در برنامه غذایی خود مقادیر زیادی از این خوراکی ها مصرف کنند.

سویق کامل
شیره ی توت
انگور
خرما
عسل طبیعی
سنجد
برگ چفندر

پس از ۴ ماهگی می توانید به نوزاد خود  سویق کودک بدهید با  شیررقیق شده  و شیره انگور.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر