تاثیر زیاد سونوگرافی رفتن در بارداری و زردی نوزاد

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تاثیر زیاد سونوگرافی رفتن در بارداری و زردی نوزاد

عکس, تاثیر زیاد سونوگرافی رفتن در بارداری و زردی نوزاد

سونوگرافی سه بعدی و یا حتی چهار بعدی در موجموع مطالعاتی که انجام گرفته نشان داده است که سونوگرافی هیچ عارضه خاصی برای جنین ندارد. اما این موضوع دلیل نمی شود که مدام و به صورت پی در پی برای انجام سونوگرافی اقدام کرد.برخی افراد به اشتباه تصور می کنند که سونوگرافی می تواند در بروز زردی در جنین موثر باشد. اما در واقع هیچ مطالعه  ثابت شده ای وجود ندارد که بتواند نشان دهد یکی از دلایل زردی بعد از تولد در نوزادان سونوگرافی می باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر