یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
سلامت

تاثیر کشیدن دندانهای عقل در مرتب شدن دندان های کج

عکس, تاثیر کشیدن دندانهای عقل در مرتب شدن دندان های کج

خیلی ها تصور می کنند که اگر دندان عقل کشیده شود به هم ریختگی دندان ها مرتب می شود یا دندان های کج و روی هم رفته به حالت اول بر می گردد در حالیکه چنین نیست . دندان عقل وقتی کشیده می شود کمبود فضا برای دندان ها بر داشته می شود ولی برای زیباسازی دندان ها نیاز به اورتودنسی و حتی انجام کامپوزیت ونیر ویا سایر انواع لمینیت است. دندان عقل تاثیر بسیار ناچیزی روی این بهم ریختگی دارد. البته کشیدن دندان عقل در صورتی که پزشک تشخیص یدهد واجب است و باید انجام شود.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر