ترفند ساده ی ترک نخوردن تخم مرغ آبپز در زمان پخت

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ترفند ساده ی ترک نخوردن تخم مرغ آبپز در زمان پخت

عکس, ترفند ساده ی ترک نخوردن تخم مرغ آبپز در زمان پخت

برای اینکه با صحنه ترک خوردن تخم مرغها و بیرون ریختن سفیده آن در زمان پختن مواجه نشوید ، قبل از اینکه تخم مرغ را آب پز کنید درون ظرف مورد نظر کمی نمک بریزید، دیگر تخم مرغها ترک بر نمی دارد.تخم مرغ آب پز را بعد از جوشیدن حدود ۱ دقیقه زیر آب سرد نگه دارید پوست آن مانند یک نوار متصل به هم کنده می شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر