ترکیبات قرص گلایکوگل و فواید آن برای فرد دیابتی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ترکیبات قرص گلایکوگل و فواید آن برای فرد دیابتی

عکس, ترکیبات قرص گلایکوگل و فواید آن برای فرد دیابتی

قرص گلایکوگل یکی از داروهای سنتی بسیار محبوب برای بیماران دیابتی است . این دارو از گیاهان  گیاه مریم گلی، شنبلیله و جین‌سینگ درست شده است و خاصیت کاهش قند خون دارد.

موارد منع مصرف
در افرادی که نسبت به گیاهان داروئی حساسیت دارند مصرف این دارو با احتیاط صورت گرفته ودر صورت بروز آثار حساسیت مصرف دارو قطع گردد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
درخانم های باردار و شیرده توصیه نمی شود.

در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور که در فاصله‌ی اسفند ۱۳۸۸ تا تابستان ۱۳۸۹ روی بیماران دیابتی نوع ۲ مراجعه کننده به درمانگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد، تعداد ۸۰ بیمار دیابتی نوع ۲ که به کنترل ایده‌آل دیابت دست نیافته بودند انتخاب، و در دو گروه مورد و شاهد قرار داده شدند. بیماران گروه مورد قرص گلایکوگل و گروه شاهد دارونما (روزی ۳ قرص) دریافت نمودند. از بیماران آزمایش‌های هموگلوبین گلیکوزیله، وضعیت چربی خون، و آزمایش‌های عملکرد کبدی و کلیوی در ابتدا و انتهای پژوهش، قند خون ناشتا و قند دو ساعت بعد از غذا در ابتدای پژوهش و هر ۲ هفته یک‌بار تکرار، و دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند. یافته‌ها: از هر گروه ۵ بیمار به دلایل مختلف از پژوهش حذف شدند. یافته‌ها حاکی از عدم کاهش معنی‌دار در هموگلوبین گلیکوزیله و قند خون ناشتا بود، ولی کاهش کلسترول و قند خون دو ساعت بعد از غذا در هفته دوازدهم نسبت به قبل و گروه کنترل معنی‌دار بود (۰۵/0P<). نتیجه‌گیری: اگرچه قرص گلایکوگل موجب کاهش کلسترول و قند خون دو ساعت بعد از غذا شد، ولی برای قضاوت قطعی در مورد اثر مثبت دارو نیاز به پژوهش‌ها بیشتر دارد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر