تست تشخیص بینایی فقط در یک دقیقه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تست تشخیص بینایی فقط در یک دقیقه

عکس, تست تشخیص بینایی فقط در یک دقیقه

چه عددی را درهر دایره می بینید ؟

پاسخ‌ها:
A = ۲۹
B = ۶
C = ۵۶
D = ۲۵
E = ۸
F = ۴۵

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر