محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » تعبیر خواب اینکه تعقیب کنید یا تعقیب شوید

تعبیر خواب اینکه تعقیب کنید یا تعقیب شوید

آموزشی | ۱۶ بازدید

عکس, تعبیر خواب اینکه تعقیب کنید یا تعقیب شوید

تعقیب کردن: آنچه در زندگی به دنبالش هستید، چیزی یا کسی که خواهانش هستید، پرخاشگری.

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط مرد یا زن: ترس از عشق یا رابطه؛ فرد از لحاظ روانی هنوز درگیر همان اضطراب‌های رابطه با جنس مخالف است.

  • فرار کردن از دست کسی که در خواب به شما حمله می‌کند ممکن است به سادگی نمایانگر ترس شما از مورد حمله واقع شدن باشد. این رویا، میان زنان نسبت به مردان رایج تر است، کسی که از نظر فیزیکی نسبت به محیط اطرافش،آسیب پذیر تر است. کاری که باید انجام دهید، این است که اخبار را روشن کرده و داستان هایی در مورد خشونت و تجاوز جنسی بشنوید.

اگر در خواب ببینید که کسی یا چیزی شما را تعقیب می‌کند معنایش این است که شاید نیاز دارید از مسئله ای در زندگی واقعی فرار کنید. مثلاً یک مسئولیت خیلی بزرگ، یک بدهی بسیار کلان یا مراقبت از فردی بیمار. کسی که خواب تعقیب شدن می بیند شاید می خواهد از یک موضوع حساس در زندگی طفره برود، یا این که نیاز دارد از خود دفاع کند، یا احساس نارضایتی دارد.

 دیدن تعقیب شدن توسط حیوان یا فرد مهاجم : بازتابی از خشم، ترس‌ها و حسادت درون‌تان است. این‌ها بخش‌هایی از شخصیت شما هستند که سعی دارید در عالم بیداری انکارشان کنید. تعقیب کردن در رویا در اصل فرار کردن از موضوع یا تهدیدی است که در ضمیر ناخودآگاه فرد رویابین است.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۲ آبان ۱۴۰۰