محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » تعبیر خواب اینکه کسی که فوت کرده خوراکی بخورد

تعبیر خواب اینکه کسی که فوت کرده خوراکی بخورد

آموزشی | ۱۱ بازدید

عکس, تعبیر خواب اینکه کسی که فوت کرده خوراکی بخورد

برای کسی که به خواب شما آمده است حتما فاتحه بفرستید. غذا یا هر خوراکی دیگر خوردن توسط مرده در خواب به این معنی است که خیری از دنیا به او رسیده است.اگر در خواب دیدید که مرده به شما غذایی داد معنی خواب شما رسیدن روزی حلال است.اگر در خواب دیدید که مرده چیزی می خورد معنی خواب این است که آن غذا در آن سرزمین گران می شود.اگر مرده در خواب چیزی به شما دهد معنی خواب خوب است و سودی است که از جایی که به فکرتان هم نمی رسد به شما می رسد.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰