یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب بارش باران رعد و برق از یوسف پیامبر

عکس, تعبیر خواب بارش باران رعد و برق از یوسف پیامبر

باران یکی از آن خواب های خوشی است که در خواب می بینید. باران خیر و رحمت است. حضرت یوسف می فرماید : اگر در خواب خود باران ببینید معنی خواب شما امنیت داشتن در زندگی است و همچنین زیاد شدن روزی برای شما و مردمی سرزمینی که در خواب شما باران می بارد.اگر بارانی شدید ببارد و جوی ها پر شوند ولی به او در خواب ضرری نرسد معنی خواب این است که به مقامی می رسد.اگر باران طوفانی روی سر مردم ببارد انجا بلای آسمانی می اید و اگر صدای هر قطره را بشنود معنی خواب جاه و مقام است.اگر در خواب خود باران و ابر و رعد و برق را با هم ببینی معنی خواب این است که ترس نفرین پدر و مادر و مسلمان وجود دارد و اگر همراه این ها صاعقه هم باشد عذاب خیلی شدیدتر است

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر