تعبیر خواب بلند شدن موها و پر پشت شدن آنها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب بلند شدن موها و پر پشت شدن آنها

عکس, تعبیر خواب بلند شدن موها و پر پشت شدن آنها

بلند شدن موها در خواب و مواج و زیبا شدن آن چه تعبیری دارد ؟ بر خلاف این خواب قرار نیست موهای شما بلند و زیبا شود بلکه تعبیر این خواب از دید حضرت دانیال (ع)این است که: اگر شخصی عادی و معمولی که پادشاه نیست در خواب ببیند که موی سرش پرپشت و انبوه شده است، دچار غم و اندوه می‌شود، ولی اگر پادشاه باشد، لشکرش زیاد می‌شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر