تعبیر خواب بیمار شدن و مریض بودن در خواب

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب بیمار شدن و مریض بودن در خواب

عکس, تعبیر خواب بیمار شدن و مریض بودن در خواب

امام صادق (ع):

اگر ببینی بیمار شده ای و از بیماری خودت ناله می کنی، از غم و غصه در امان می مانی.
اگر ببینی با وجود بیماری، قانع و راضی و شکرگزار هستی، تعبیرش صحت و نیکی است.

ناراحتی در رویاها بخش هایی از زندگی را که ممکن است مسدود شده باشند را نشان می دهد. شما به قدرت احتیاج دارید تا بتوانید به بخش هایی از زندگی خود رسیدگی کنید. این به طور معمول به مسائل موجود در زندگی اشاره می نماید.

تعبیر خواب بیماری کشنده: رویای یک بیماری کشنده، اغلب با نمادهایی مانند ترس، اضطراب و بروز بحران اعتماد به نفس مرتبط است. رویاهایی که در آن ها، شما به آرامی به یک بیماری مبتلا می شوید اما در نهایت به مرگ منجر می شوند، نشانه نگرانی هستند.

تعبیر خواب بیماری ویروسی: داشتن ویروس در خواب، با تاثیر داشتن بر سلامتی خود در ارتباط است، زمان آن رسیده که به مواد غذایی و چگونه سالم تر بودن توجه کنید. اگر خواب بیماری را ببینید که بر افراد زیادی غلبه نموده، وقت آن است که در خصوص نحوه رفتار خود در مقابل دیگران تجدید نظر کنید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر