یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب تاریکی و ظلمت و شب

عکس, تعبیر خواب تاریکی و ظلمت و شب

ظلمت و تاریکی در خواب و اینکه شما در فضای تاریکی باشید تعبیر آن گمراهی در دین است.اگر ببینی تاریکی فراگرفته ای و به دست آورده ای یا کسی به تو تاریکی داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن تاریکی دچار گمراهی می شوی.تعبیر تاریکی غم و اندوه است، اگر ببینی هوا خیلی تاریک شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می شوند و کارشان متوقف شده و بسته می شود.
اگر ببینی در شب تاریکی راه می روی، تعبیرش استقامت تو می باشد. اگر ببینی در شب تاریکی در جاده ای می روی و راه رفتن مشکل شده است، یـعـنـی استقامت به دست می آوری و راه راست را پیدا خواهی کرد.

اگر ببینی در تاریکی نماز می خوانی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می شوی.
اگر ببینی در تاریکی دعا می کنی، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می کنی.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر