یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب تمام کردن بنزین خوب است یا شر

عکس, تعبیر خواب تمام کردن بنزین خوب است یا شر

چنان چه این اتفاق برای یکی از دوستان شما که فرقی نمیکند صمیمی باشد ، جدید باشد یا قدیمی بیانگر این است که درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد.اگر دیدی پدر و مادرتان را در چنین صحنه ای مشاهده میکنید و ان ها بخاطر نداشتن بنزین ناراحت هستند به این معنا است که در یک موقعیت خسته‌کننده‌ای قرار می‌گیرید که می‌توانید بر آن تسلط پیدا کنید.اگر دیدی این حادثه برای یک زن باردار روی داده است نشانه آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت.اگر یقین پیدا کرده ای وسیله نقلیه ای متعلق به معشوق و یا همسر شماست و دیدی که بنزین ندارد و دوباره شروع به بنزین زدن میکند علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر