یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب حامله شدن و تعبیر بچه دار شدن در خواب

عکس, تعبیر خواب حامله شدن و تعبیر بچه دار شدن در خواب

یکی از خواب هایی که زنان زیاد می بینند خواب باردار شدن و بچه دار شدن است. تعبیر این گونه خواب ها چیست ؟

بر خلاف باور گذشتگان که می گفتند بارداری در خواب به معنای گناه است ،می‌توان گفت حامله شدن در خواب نشان می‌دهد بخشی از خود شما یا جنبه‌ای از زندگیتان هنوز در مرحله‌ی رشد و بالندگی است. شاید این خواب اشاره به اندیشه‌ای باشد که شما مدتی است آن را در ذهن خود می‌پرورانید، اما هنوز آمادگی عرضه آن به اطرافیان خود را ندارید و نمی‌توانید درباره آن صحبت کنید یا در این باره کاری انجام دهید. مثلاً اگر در خوابتان دو ماهه باردار باشید شاید دو ماه پیش مسئله‌ای به فکرتان رسیده که هنوز در مرحله پردازش است.

اگر در خواب‌تان دیدید که فرد دیگری حامله است، معنی‌اش این است که می‌خواهید به این فرد نزدیک‌تر شوید. اگر مردی خواب ببیند که نامزدش حامله است، معنی‌اش این است که رابطه‌شان در وضعیت بحرانی است. آن‌ها دیگر اهداف مشترکی ندارند و ممکن است در آینده‌ی نزدیک جدا شوند.

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد .

اگر در خواب خود را در حال بچه به دنیا آوردن ببینید، این خواب به این معنا است که شما در آینده بسیار خوشحال خواهید بود. شاید باید در انتظار خبرهای خوب و اوضاع خوشایندی باشید. شما اعتماد به نفس بالایی دارید و موفقیت های بسیار زیادی را در حرفه خود به دست می آورید. وضعیت مالی شما بسیار خوب است و جایی برای نگرانی وجود ندارد.

اما تعابیر دیگری هم برای خواب زاییدن وجود دارد. این خواب برخی اوقات نشانه ای بد و شوم است. اگر دختر یا زن مجرد و تنهایی در خواب ببیند که بچه به دنیا می آورد، این خواب از وقوع مشکلات و گرفتاری های بسیار زیادی در آینده نزدیک خبر می دهد.

اگر در خواب ببینید که خبر به دنیا آمدن کودکی را می شنوید، این خواب نشانه ای مبارک و خوش یمن است. این خواب نشان دهنده موفقیت های بسیار زیادی است که در آینده نزدیک آن ها را تجربه می کنید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر