تعبیر خواب دیدن موتور سالم یا خراب در خواب

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب دیدن موتور سالم یا خراب در خواب

عکس, تعبیر خواب دیدن موتور سالم یا خراب در خواب

*موتور خراب در خواب : اگر شما در خواب موتور دیده اید اگر موتور خراب باشد و نیاز به تعمیر داشته باشد باید حتما صدقه بدهید چون علامت آن است که یکی از خویشاوندان خود را از دست می دهید .

*دیدن موتور: موتور و هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است که با مشکلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند کرد .

* تصادف با موتور:اگر کسی خواب ببیند با وسایل نقلیه ای مثل موتور سیکلت تصادف می کند و جان میدهد می تواند به یک علامت باشد و آن هم بد شانسی و یا شکست سنگین در زمینه ی عشق است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر