یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تعبیر خواب شسکتن ظرف یا دیدن ظرف شکسته چیه

عکس, تعبیر خواب شسکتن ظرف یا دیدن ظرف شکسته چیه

اگر ظرف های کسی را در خواب شکستید:چنین خوابی نشان دهنده نزاع و درگیری با شخصی در زندگی واقعی می باشد.

اگر در خواب دیدید که در حال جمع کرده تکه های شکسته شده بشقاب می باشید:چنین خوابی به شما هشدار می دهد که به مشکلات و حرف های دیگران بیشتر گوش کنید

تعبیر خواب شکستن ظرف غذا:شکستن ظرف غذا می تواند نشان دهنده از دست دادن چیزی باشد.همچنین ممکن است نتایجی را از بعضی از اقدامات خود به دست بیاورید که رضایت بخش نخواهد بود.

شکستن ظروف در آشپزخانه در یک مراسم عروسی و یا در حین بحث و دعوا می تواند نشاندهنده تغییراتی در زندگی باشد که بین شما و افراد مهم زندگی اتفاق می افتد.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر