تعبیر خواب مشکی پوشیدن لباس عزا در تن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تعبیر خواب مشکی پوشیدن لباس عزا در تن

عکس, تعبیر خواب مشکی پوشیدن لباس عزا در تن

عزادار شدن و پوشیدن لباس مشکی در خواب چه تعبیری دارد ؟ ممکن است زنی خواب لباس مجلسی سیاه ببیند یا دیگران را در لباس سیاه ببینیم.

خوب خبر بد اینکه لباس های سیاه در خواب خوش یمن نیستند و بهتر است صدقه بدهید.  لباس های سیاه فقط معنی عزاداری و ماتم را می دهد. اما تعبیر خواب پیراهن بلند یا مجلسی فرق دارد و اگر خواب آن را دیدید، حتما معنی این خواب این است که ارتباط برقرار کردن برای شما سخت است.

لباس های مشکی بلند در خواب به نوعی ما را از دیگران پنهان می کنند و سمبل چیزهای خوبی نیستند.

در واقع دلیلی برای ماتم و عزاداری نیز می باشند. معنی منفی آن زمانی بیشتر می شود که این لباس ها را پاره ، کهنه و یا کثیف ببینیم.

لباس های سفید و سیاه در خواب هارمونی و هماهنگی را نشان می دهد و به ما این را می گوید که برای حل مشکلات باید هر چه زودتر دست به اقدام و حرکت بزنیم.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر