محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » تعبیر خواب پیامک نامه یا خبری از معشوق چیه

تعبیر خواب پیامک نامه یا خبری از معشوق چیه

آموزشی | ۱۰ بازدید

عکس, تعبیر خواب پیامک نامه یا خبری از معشوق چیه

 پیام با متن کوتاه از معشوق :اگر شما در رویا پیامک متنی و یا نامه ای از معشوق خود به شکل نوشتاری دریافت کردید که متن آن کوتاه بود، نشان دهنده شکل گیری یک رابطه کوتاه در زندگی شما است. اگر متن پیام نوشته شده به زبان انگلیسی بود بایستی شرایطی را پیش بینی کنید که می تواند رابطه کوتاه مدت شما را تحت تاثیر قرار دهد. این شرایط عمدتا بیرونی خواهد بود. مانند دخالت اطرافیان.

پیام صوتی از معشوق و نامفهوم بودن :مردی در خواب احساس می کند که فرد دیگری سعی دارد پیامی به او برساند اما صدای او رسا نبوده و این مرد قادر به شنیدن کامل پیام نیست. مرد بیننده رویا در شب های گذشته نیز رویاهای زیادی دیده اما همیشه آن ها را نادیده گرفته است. این خواب به او می گوید که رویاهای قبلی سعی دارند چیزی به او گفته و پیامی برسانند. در حالی که او قادر به درک آن ها نیست!تعبیر خواب پیام و پیامک گاهی اوقات جزئیات دیگری را به جز متن پیام در بر می گیرد.

 پیام صوتی و متنی از معشوق :اگر پیام متنی بر روی گوشی شما بود و همراه با آن یک پیام صوتی نیز دریافت کردید، نشان دهنده پیچیدگی شرایط پیش روی شماست. در زندگی اتفاقاتی رخ می دهد که برای شما دشواری هایی به همراه دارد. در برخی از منابع قدیمی تعبیر خواب، ارسال پیامک متنی نیز به شرایط دشوار زندگی در آینده ای نه چندان دور تشبیه شده است. اما در منابع غربی جدید حتی به نوع گوشی تلفن همراه نیز اشاره شده است.

پیام از معشوق و شاد شدن :اگر خواب ببینید با پیام و پیامکی که بر روی صفحه گوشی آیفون خود مشاهده می کنید احساس شادی به شما دست می دهد ، تعبیر آن به این معناست که فردی تبدیل به یک دوست صمیمی برای شما خواهد شد. اما اگر قادر نباشید آن پیام را باز کرده و یا متن آن برای شما در رویا ناخوانا بود، به مشکلات ارتباطی اشاره می کند که سد راه شما در زندگی خواهد شد.

صدای دریافت پیام از معشوق :اگر فقط در رویا صدای دریافت یک پیامک به گوش شما رسید، نشان دهنده عدم اطمینان شما از برخی احساسات درونی است. این احساسات ممکن است از طرف شما و یا از طرف فردی دیگر باشد. در هر حالت شما نوعی ناامنی و عدم اطمینان احساس می کنید. گاهی نیز چنین رویایی به عدم اعتمادبنفس تشبیه شده است. یا شاید خبری تازه به گوش شما رسیده اما نسبت به صحت آن اخبار مطمئن نیستید. اگر قادر بودید متن پیام را نیز به خاطر آورید، آن را به شکل نمادین تفسیر کنید و در کنار این بی اعتمادی و عدم اطمینان قرار دهید.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰