تماس تصویری گروهی واتساپ برای مبتدی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تماس تصویری گروهی واتساپ برای مبتدی

عکس, تماس تصویری گروهی واتساپ برای مبتدی

برقراری تماس تصویری گروهی در واتساپ بسیار ساده است. اما قبل از تماس تصویری گروهی بهتر است بدانید که شما نمی توانید طی تماس تصویری گروهی، شرکت کننده ای را حذف کنید. لازم است تا آن فرد به تماس خاتمه دهد. هم چنین امکان برقراری تماس تصویری نفره با فردی که بلاک کرده اید، وجود دارد اما نمی توانید شماره ای که برای تماس بلاک کرده اید یا شماره ای که شما را بلاک کرده است را اضافه نمایید.

چگونگی برقراری تماس گروهی از یک چت شخصی :
• چت را با شماره ای که قصد برقراری تماس تصویری را دارید، باز کنید.
• بر روی تماس تصویری ضربه بزنید.
• زمانی که طرف مقابل تماس شما را قبول کرد، بر روی افزودن شرکت کننده ضربه بزنید.
• شماره های که می خواهید با آن ها تماس بگیرید را بیابید و آن ها را به تماس اضافه نمایید.
• اگر تعداد بیشتری هستند، بر روی افزودن ضربه بزنید.

برای برقراری تماس تصویری در واتساپ از یک گروه مراحل زیر را انجام دهید:

• ابتدا گروهی که می خواهید با آنها تماس تصویری داشته باشید، بروید.
• اگر تعداد گروهتان ۵ نفر به بالا بود، بر روی تماس گروهی ضربه بزنید.
• بعد از برقراری تماس باید صبر کنید تا علاقه مندان به تماس گروهی شما بپیوندند.
• شماره های افرادی که می خواهید با آن ها تماس بگیرید را به تماس اضافه نمایید.
• بر روی تماس تصویری ضربه بزنید.

عکس, تماس تصویری گروهی واتساپ برای مبتدی

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر