یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تمرینات زیر شکم بمب چربی سوزی

تمرینات بمب زیر شکم که می توانند به سرعت چربی های زیر شکم را آب کرده و شما در حین حرکت متوجه چربی سوزی در این قسمت خواهید شد.

تمرین اول : کرانچ معکوس : در حالت طاق باز دراز بکشید. زانوهایتان باید در حالت ۹۰ درجه قرار بگیرند. دستانتان را پشت سرتان گذاشته ، آرنجتان را خم کنید ( به گونه ای که به طرفین اشاره کنند ).حتی می توانید برای ثبات و استحکام ، هر دو دست خود را صاف در کنارتان قرار دهید. به کمک عضلات شکم سعی کنید شان هایتان را از روی زمین بلند کنید. این نقطه شروع حرکت است.عضلات شکم را درگیر کرده و به آرامی باسن خود را از روی زمین بلند کنید و زانوهایتان را به سمت سینه بکشید.به آرامی باسن خود را پایین و پاهایتان را به نقطه شروع باز گردانید. این یک تکرار محسوب می شود.

عکس, تمرینات زیر شکم بمب چربی سوزی

 تمرین دوم : جک نایف:به پشت روی زمین دراز کشیده و هر دو دستانتان را بالای سرتان بکشید ( نزدیک به گوش هایتان ). جهت ایجاد فشار از طریق عضلات پشت به سمت زمین ، عضلات شکمتان را مقبض کنید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.به سمت انگشتان پا اشاره کنید ، ران هایتان را به هم بچسبانید ، ماهیچه سرین را درگیر کنید و به صورت همزمان پا و قسمت بالایی پشتتان را از روی زمین بلند کرده و سعی کنید دستان شما به پاهایتان برسد. در این حالت ، بدن شما در حالت V شکل قرار می گیرد.هنگامی که به آرامی به نقطه شروع باز می گردید ، عضلات مرکزی بدنتان را درگیر کنید.

عکس, تمرینات زیر شکم بمب چربی سوزی

تمرین سوم : شکم قیچی:به صورت طاق باز دراز کشیده و پاهایتان را دراز کرده و دستانتان را بالای سرتان قرار دهید.
پای سمت راست را به سمت بالا بکشید تا در حالت عمود با زمین قرار بگیرد. دستانتان را پشت پای سمت راست قرار داده و آن را به سمت صورتتان بکشید. در همین حین تیغه های شانه را از روی کف زمین بلند کنید. پای سمت چپ را چند اینچ از روی زمین بلند کنید.
جای پاهایتان را عوض کرده ، پای سمت راست را پایین آورده به گونه ای که چند اینچ بالاتر از کف زمین قرار گیرد و پای سمت چپ را به سمت خود بکشید.
این تمرین از حرکات زیر شکم را به همین روند با تعویض پاها ادامه دهید.

عکس, تمرینات زیر شکم بمب چربی سوزی

تمرین چهارم : بلند کردن زانو:صاف بایستید و پاهایتان را به اندازه عرض باسن خود باز کنید.هنگامی که زانوهایتان را به سمت سینه بالا می آورید ، قفسه سینه را به سمت بالا نگه داشته و عضلات شکم را منقبض کنید.دستتان را بچرخانید و تمرکز خود را بر روی قرار دادن دستان در ارتفاع باسن تا ارتفاع چانه در ریتمی نسبت به زانوهایتان قرار دهید.تا جایی که می توانید این تمرین را با سرعت تمام انجام دهید.

عکس, تمرینات زیر شکم بمب چربی سوزی

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر