یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته

فرصت طلایی برای برگرداندن توانایی های مغز و فرد پس از سکته مغزی از ۲۴ ساعت بعد حادثه تا ۶ ماه است. انجام تمرینات زیر به صورت صحیح کمک زیادی به درمان میکند. نگران نباشید با این ورزش ها همه چیز به حالت اول بر می گردد. مغز ما بر اساس ویژگی ترمیم پذیری ( پلاسیتی ) در صورت تحریک قادر خواهد بود پس از آسیب دوباره مهارتهای از دست داده شده را بدست بیاورد.

نخست تمرینات ورزشی برای تقویت پاها 

 * رژه نشسته: در حالی که بر روی صندلی نشسته اید. زانو آسیب دیده را تا سینه خود بالا بیاورید. تلاش کنید که این تمرین را با حفظ تعادل انجام دهید. سپس پا را به حالت قبل برگردانید. این تمرین را می توانید هربار ۱۰ مرتبه تکرار کنید. همانند تصویر زیر

عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته

عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته

* حرکت دوم : تمرینات کششی زانو :در حالتی که بر روی صندلی نشسته اید پای چب خود را همانند تصویر بالا بیاورید. سپس به آرامی پا را به پایین بیاورید. بر روی زمین قرار بدهید.دقت داشته باشید در زمانیکه پا خود را بالا می آورید خیلی نگه ندارید.همین تمرین را برای پای دیگر خود نیز انجام بدهید. این حرکت را می توانید برای هر پا ۱۰ بار انجام دهید. همانند تصویر زیر

عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشتهعکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته

حرکت سوم : تغییر شکل مچ پا : پایی که آسیب دیده است را بروی پای دیگر قرار بدهید و سپس کف پای خود را بگیرد و سعی کنید همانند تصویر کف پا را به جلو و عقب حرکت دهید. اگر نتوانستید می توانید از دستان خود کمک بگیرید.این تمرین را حداقل ۱۰ بار انجام دهید.

عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته

تمرینات ورزشی برای تقویت دستها 

حرکات دورانی روی میز: انگشتان دو دست خود را دور یک بطری آب بهم قفل کنید. سپس بصورت دورانی ( بزرگ ) بطری را بر روی میز حرکت دهید. می توانید از دستی که مشکلی ندارد برای هدایت بطری کمک بگیرد.دقت داشته باشید که حرکت را بصورت آهسته انجام دهید. حداقل ۱۰ بار این حرکت را می توانید انجام دهید. این یک تمرین مناسب دست افراد دارای سکته است. مانند تصویر زیر

عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته

حرکت دوم : آرنج خود را بر روی میز قرار دهید. همانند تصویر به دست خود زاویه ۹۰ درجه بدهید. سپس کمی زوایه دست خود را کمتر کنید. ( کف دست خود را به سمت خود بیاورد.) سپس دوباره به عقب برگردانید.دقت داشته باشید که در نزدیک شدن و یا دور شدن عضلات متفاوتی فعال می شوند پس هر دو حرکت را به یک اندازه انجام بدهید. مانند تصویر زیر

عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته

حرکت سوم : یک بطری آب با دستی که در حرکت آن ضعف دارید بگیرید. آرنج دو دست خود را به تنه خود وصل کنید. ( همانند تصویر فوق ) و زاویه دست خود را روی ۹۰ درجه تنظیم کنید.سپس دستان خود را در همین حالت باز کنید و دست ها را از هم دور کنید. در ادامه دوباره دست ها بهم نزدیک کنید.در این حرکت دست ها از مرکز بدن به طرفین حرکت می کنند.

عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته عکس, تمرینات ورزشی درمانی برای کسی که سکته مغزی داشته

تمرینات سکته مغزی برای تعادل

حرکت اول : در حالیکه نشسته اید دو دست خود را بر روی ران یک پای خود قرار دهید. سپس تنه خود را به آرامی دو دست خود بچرخانید. اینکار را تا زمانیکه درد زیاد نشود انجام دهید.این حرکت را باید به آرامی انجام بدهید و به آرامی پیش بروید بطوری چرخش کامل تنه بعد از ۱۵ دقیقه انجام شود.

حرکت دوم :خیلی راحت بر روی پشت خود دراز بکشید ، پای چپ خود را به آرامی به سمت سینه خود بکشید. تمرکز خود را از پاها به فشار بر تنه قرار دهید.

حرکت اول :به پشت دراز بکشید. هر دو پای خود را به بالا بیاورد و در زاویه ۹۰ درجه نگه دارید. سپس به آرامی همانند تصویر یکی از پاها را پایین بیاورد و با انگشت پا به کف زمین ضربه بزنید. سپس دوباره پا را به حالت قبل برگردانید.در حالیکه پاها بالا هستند و زاویه ۹۰ درجه را حفظ کردند این تمرین را ۱۰ بار انجام بدهید.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر