یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
سلامت

تمرینهای معجزه گر یوگا برای درمان فوری کمر درد

عکس, تمرینهای معجزه گر یوگا برای درمان فوری کمر درد

این حرکت ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اما یک کشش فعال در بدن ایجاد می‌کند و به تسکین دردهای کمر کمک فراوانی خواهد کرد. همچنین این حرکت برای کاستن استرس قبل از رفتن به رختخواب مفید خواهد بود.

حرکت سگ با صورت رو به پایین:

عکس, تمرینهای معجزه گر یوگا برای درمان فوری کمر درد

حرکت Pigeon:

عکس, تمرینهای معجزه گر یوگا برای درمان فوری کمر درد

این حرکت که ممکن است برای مبتدیان در انجام تمرینات یوگا کمی چالش برانگیز باشد، یک تمرین عالی و کامل محسوب می‌شود.

حرکت Upward-Facing Dog:

عکس, تمرینهای معجزه گر یوگا برای درمان فوری کمر درد

حرکت مثلثی:

عکس, تمرینهای معجزه گر یوگا برای درمان فوری کمر درد

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر