تمرین انفجاری پایین تنه فقط با یک چهار پایه

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

تمرین انفجاری پایین تنه فقط با یک چهار پایه

عکس, تمرین انفجاری پایین تنه فقط با یک چهار پایه

این یک حرکت انفجاری برای عضلات ۴ سر ران است که تاثیر زیادی در خوش فرم شدن پایین تنه دارد. شما برای این تمرین به یک جعبه یا چهار پایه یا نیکمت نیاز دارید . چیزی که در خانه همه ما پیدا می شود. فقط باید وسیله ای که انتخاب می کنید به گونه ای باشد که زمانی که روی آن می نشینید زانوهای شما با زاویه نود درجه خم شده باشند. برای قرار گرفتن در نقطه شروع در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض کمر و زانوها کمی خم هستند، در فاصله پازنده تا سی سانتی متری جعبه قرار بگیرید. زمانی که پایین می روید باسن شما باید بر روی لبه جعبه قرار بگیرد. برای تعادل بیشتر دست ها را در کنار و یا جلوی بدن نگه دارید. یک پا را به عنوان تکیه گاه ثابت نگه دارید.پای سمت مخالف را پانزده سانتی متر از زمین بلند کنید و در مقابل بدن نگه دارید. این نقطه شروع شما خواهد بود.با خم کردن پا از ناحیه زانو و متمایل کردن پشت به سمت عقب، شروع به پایین رفتن به سمت جعبه کنید.در حین پایین رفتن پای دیگر باید از سطح زمین فاصله داشته باشد. تا نقطه ای باسن شما جعبه را لمس کند پایین بروید. پس از به نقطه شروع بازگردید.این حرکت به تعداد تکرار توصیه شده انجام داده سپس پا را عوض کنید.

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی