تمرین بدنسازی برای خوش فرم کردن بالاترین قسمت باسن

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تمرین بدنسازی برای خوش فرم کردن بالاترین قسمت باسن

به جز انواع اسکات و پل که تاثیر شگفتی در زیباسازی پایین تنه دارند ، تمرین سلام ژاپنی با هالتر نیز می تواند نقش مهمی در ساخت عضلات و زیبا سازی پایین تنه ایفا کند. حرکت سلام ژاپنی با هالتر از پشت را همیشه در برنامه ورزشی روز پای خود داشته باشید. این تمرین بالا ترین قسمت باسن را فرم میدهد و عضله سازی می کند. در تصویر زیر مشاهده کنید :

عکس, تمرین بدنسازی برای خوش فرم کردن بالاترین قسمت باسن

عکس, تمرین بدنسازی برای خوش فرم کردن بالاترین قسمت باسن

روش انجام سلام ژاپنی :

به منظور افزایش امنیت می توانید این تمرین را در قفسه اسکات انجام دهید. برای شروع هالتر را روی قفسه متناسب با ارتفاع مورد نظر قرار دهید. زیر میله هالتر قرار گرفته و سرشانه های خود را زیر آن قرار دهید ( اندکی پایین تر از گردن ).دستان خود را در دو طرف میله هالتر نگه داشته و با ایجاد فشار از طریق پاهایتان و صاف کردن نیم تنه خود به صورت هم زمان ، هالتر را بلند کنید.از قفسه فاصله گرفته و پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید. در کل طول حرکت سلام ژاپنی با هالتر از پشت سرتان باید رو به جلو باشد. زیرا نگاه کردن به سمت پایین تعادل شما را به هم می زند. این نقطه شروع حرکت می باشد.پاهای خود را ثابت نگه داشته و نفس خود را به داخل دهید ( دم ) و با خم کردن مفصل ران ، نیم تنه خود را به سمت جلو خم کنید. نیم تنه خود را تا زمانی که موازی با سطح زمین باشد ، پایین بیاورید.نفس خود را بیرون دهید ( بازدم ) و با بالا بردن نیم تنه خود ، به نقطه شروع حرکت سلام ژاپنی با هالتر از پشت باز گردید.تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

 

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر