تمرین فلای معکوس معجزه ای در فرم دهی به شانه ها

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

تمرین فلای معکوس معجزه ای در فرم دهی به شانه ها

عکس, تمرین فلای معکوس معجزه ای در فرم دهی به شانه ها

همان طور که در تصویر بالا می بینید در تمرین فلای معکوس عضلات سرشانه به شدت درگیر شده و فرم بسیار زیبایی می گیرند. با آموزش این تمرین محبوب بدنسازی همراه شوید :

عکس, تمرین فلای معکوس معجزه ای در فرم دهی به شانه ها

روی شکم بر روی میز شیبدار دراز بکشید و سینه خود را به میز بچسبانید. در حالی که کف دست ها به سمت یکدیگر است ، دمبل ها را در دست بگیرید.
دست ها را در مقابل خود به گونه ای نگه دارید که با نسبت به پشتی میز زاویه عمود داشته باشند. پاها باید با وارد کردن نیرو از طریق سینه پا ثابت باقی بمانند. این نقطه شروع حرکت فلای معکوس خواهد بود.حال هم زمان با بیرون دادن نفس و حفظ خمیدگی کوچکی در آرنج ، وزنه ها را از یکدیگر دور کرده و تا کنار بدن بالا بیاورید. به منظور بهره وری بیشینه از این تمرین ، تیغه های سرشانه را از پشت به سمت هم نزدیک کنید.دست ها باید تا محلی که با زمین موازی شوند بالا برده شوند. زمانی که به بالاترین نقطه حرکت رسیدید لحظه ای مکث کرده ، سپس نفس خود را بیرون داده و به آرامی وزنه ها را به نقطه شروع بازگردانید.
تا جایی که می توانید تمرین فلای معکوس را تکرار کنید.

نکات:

به تیغه های سرشانه فشار وارد کنید و در بالای حرکت ، برای لحظه ای مکث کنید.در پایین حرکت اجازه ندهید دمبل ها آویزان شوند و فشار را در بازوهایتان حفظ کنید.
تنها بر حرکت شانه ها تمرکز کنید. تا جایی که می توانید سایر قسمت های بدن را ثابت نگه دارید و حالت دستانتان در کل طول حرکت باید ثابت باشد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر