تمرین قدرتمند پشت بازو با طناب در خانه یا باشگاه

آموزش اخبار سرگرمی آشپزی پزشکی دارو بیماری بدنسازی آرایشی ورزشی استخدام فال چاق شدن لاغری

یاس فان

آرایشی آشپزی آموزش اخبار استخدام بدنسازی بیماری پزشکی چاق شدن دارو سرگرمی فال لاغری ورزشی
محصولات معتبر محصولات معتبر

تمرین قدرتمند پشت بازو با طناب در خانه یا باشگاه

عکس, تمرین قدرتمند پشت بازو با طناب در خانه یا باشگاه عکس, تمرین قدرتمند پشت بازو با طناب در خانه یا باشگاه

پشت بازو طناب یکی از بهترین تمرینات بدنسازی است که میتوانید آن را در خانه یا در باشگاه انجام دهید. برای انجام  آن کابل و طناب نیاز دارید.

طناب را به قرقره در حالی که در پایین سیمکش تنظیم شده است متصل کنید. با هر دو دست طناب را گرفته سپس دست ها را بالای سر به حالت کشیده نگه دارید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشد.در حالی که دست ها با زمین زاویه عمود دارند و مشت به سمت سقف است، آرنج ها باید نزدیک به سر باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.حال همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) و ثابت نگه داشتن دست ها، به آرامی طناب را پشت سر ببرید. تا محلی که ماهیچه های پشت بازو به صورت کامل کش بیایند دست ها را پایین ببرید.سپس همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) با استفاده از پشت بازوها طناب را به نقطه شروع بازگردانید.

همچنین بخوانید

محصولات معتبر محصولات معتبر

آموزشی