ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در saman.mrud.ir

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در saman.mrud.ir

عکس, ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در saman.mrud.ir

ثبت نام از متقاضیان در سقف ظرفیت مازاد زمین‌های تامین شده قبلی یا زمین‌های تامین شده جدید در هر شهر انجام و پس از تکمیل ظرفیت ثبت نام در هر شهر، سامانه در آن شهر بسته می‌شود. متقاضیان واجد شرایط مسکن می‌توانند در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی https://saman.mrud.ir ثبت نام کنند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر