جدول قطعی برق تهران تابستان ۱۴۰۰

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

جدول قطعی برق تهران تابستان ۱۴۰۰

عکس, جدول قطعی برق تهران تابستان ۱۴۰۰

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ، جدول خاموشی های اخیر تهران را منتشر کرد و ضمن این اطلاعیه اعلام کرد که مردم در کنار بردباری و صبر در مصرف برق تا حد امکان صرفه جویی کنند .

جدول خاموشی‌های احتمالی برق شهر تهران از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر