جدیدترین روش تشخیص کرونا بینی الکترونیکی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

جدیدترین روش تشخیص کرونا بینی الکترونیکی

عکس, جدیدترین روش تشخیص کرونا بینی الکترونیکی
تازه ترین دستگاه تشخیص کرونا ساخته شد . این دستگاه می تواند کرونا را زیر هشتاد ثانیه تشخیص دهید . عملکرد آن از طریق بو کشیدن از حفره بینی فرد مورد نظر است . این بینی الکترونیکی که با استفاده از چاپ سه بعدی ساخته شده است، رایحه مواد شیمیایی را در افراد آلوده به کووید-۱۹ تجزیه و تحلیل می کند.این ابزار که Pen۳ لقب گرفته از یک لوله بلند مجهز به چند حسگر ساخته شده است که برای تجزیه و تحلیل رایحه های موجود در حفره بینی بر روی سوراخ بینی فرد مورد نظر قرار می گیرد. الگوریتم های یادگیری موجود در این بینی الکترونیکی، رایحه های موجود در حفره بینی فرد مورد نظر را استشمام می کنند و با ۹۴ درصد دقت آلودگی فرد را به عفونت های کووید-۱۹ تشخیص می دهد.به گفته محققان، هر بیماری دارای بویی است زیرا بیماری ها باعث تغییر فرآیندهای متابولیک می شوند. زمانی که یک ترکیب با سنسورهای این بینی الکترونیکی در تعامل قرار می گیرد به تبادل اکسیژن منجر می شود و تغییری در هدایت الکتریکی ایجاد می کند.پژوهشگران پیش بینی می کنند که از این فناوری برای آزمایش تجمعات بزرگ و در فرودگاه ها برای کاهش زمان انتظار در مکان های آزمایش استفاده شود.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر