جدیدترین قیمتهای شیر ماست پنیر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

جدیدترین قیمتهای شیر ماست پنیر

عکس, جدیدترین قیمتهای شیر ماست پنیر

قیمت شیرنایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۵% چربی ۱۵۰۰۰۰ ریال، شیر بطری یک لیتری ۱/۵%چربی ۱۸۰۰۰۰ ریال، ماست ۲/۵ کیلوئی ۱/۵%چربی ۴۹۸۰۰۰ ریال، پنیر uf ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب ۳۷۰۰۰۰ ریال است.

قیمت نهائی چهار قلم شیر، ماست و پنیر براساس شیرخام هرکیلو ۱۲۰۰۰ تومان درب گاوداری است و صنایع لبنی نیز از امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ می‌توانند قیمت‌های جدید را روی محصولات خود درج کنند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر