محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » جوراب در خواب چه معنایی دارد

جوراب در خواب چه معنایی دارد

آموزشی | ۱۷ بازدید

عکس, جوراب در خواب چه معنایی دارد

دیدن جوراب در خواب خیر است یا شر ؟ مفهومش چیست ؟ خوب باید دقت کنید دقیقا چه خوابی دیده اید جنس و رنگ جوراب هم تفسیر جداگانه ای دارد. مثلا دیدن

جوراب قرمز نیز به معنای داشتن همسری خوش مشرب است و جوراب قرمز در خواب برای زنان نشانه زیبایی، دلربایی و سلامت می باشد، ضمن اینکه پوشیدن جوراب زرد نشانه بیماری و دیدن جوراب سیاه در خواب نشان از غم و اندوه دارد.دیدن جوراب نخی در خواب نشانه خدمتکاری اصیل است که او را به خدمت خود خواهید گرفت و پوشیدن جوراب پشمی برای مردان در خواب به معنای ازدواج با زنی زیبا می باشد.

تعبیر خواب کسی که ببیند، جورابش را لنگه به لنگه پوشیده است، به معنای آن است که وی رازی دارد و سعی دارد، رازش را سر پوشیده نگه داشته تا کسی از آن مطلع نشود.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۱ آبان ۱۴۰۰