حرکات فیزیوتراپی گردن درد در منزل

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

حرکات فیزیوتراپی گردن درد در منزل

بهترین روش درمانی گردن درد های همیشگی و مزمن تمرینات ورزشی صحیح است که ما در این پست از یاس فان تمرینات فیزیوتراپی مخصوص گردن درد را برای شما قرار داده ایم تا در این شرایط کرونایی مجبور به رفتن مراکز درمانی نباشید. سعی کنید به آموزش ها دقت کرده و حرکات را صحیح انجام دهید.
حرکت اول : یک دست خود را یک طرف سرتان بگذارید و سر را به سمت دست فشار دهید، اما سعی نکنید آن را فشار دهید. روی این حالت ۱۰ ثانیه تمرکز کنید. این حرکت را برای هر طرف ۳ بار انجام دهید. همانند تصویر زیر :
عکس, حرکات فیزیوتراپی گردن درد در منزل
حرکت دوم : کف دست را روی پیشانی‌تان قرار دهید (مانند حالت قبل) اما این بار رو به جلو فشار وارد کنید و در اینجا نیز سعی کنید سر و دست حرکت نکند. ۱۰ ثانیه مکث کنید و ۳ بار تکرار کنید. مانند تصویر زیر:
عکس, حرکات فیزیوتراپی گردن درد در منزل
حرکت سوم : سر خود را به جلو خم کنید، به‌طوری که چانه‌تان به قفسه‌سینه برسد. برای ایجاد کشش بیشتر می‌توانید با کمک انگشت به آرامی ‌از پشت سر فشار اندکی وارد کنید تا بیشتر به سمت قفسه‌سینه خم شود. زمانی که احساس کشش کردید به مدت ۶ ثانیه مکث کنید و سپس به حالت اولیه برگردید. این حرکت را می‌توانید ۳ بار تکرار کنید. مانند تصویر زیر:
عکس, حرکات فیزیوتراپی گردن درد در منزل
حرکت چهارم : در حالی که عضلات کتف‌تان شل و ریلکس می‌باشد، سرتان را به یک طرف بچرخانید تا احساس کشش در گردن کنید، به طوری که نگاهتان به روی کتف و شانه باشد. ۶ ثانیه مکث کنید و این حرکت را برای هر طرف ۳ بار انجام دهید. مانند تصویر زیر:
عکس, حرکات فیزیوتراپی گردن درد در منزل
حرکت پنجم : گردن خود را به آرامی‌ به بغل خم کنید و با دست نیز فشار اندکی برای ایجاد کشش بهتر وارد کنید؛ ۶ ثانیه مکث کنید و به حالت اولیه برگردید. این حرکت را برای هر سمت ۳ بار انجام دهید.
عکس, حرکات فیزیوتراپی گردن درد در منزل
خرکت ششم و آخر :به آهستگی و کم کم سر خود را به طرف جلو خم کنید. اجازه دهید تا وزن سر شما آن را به پایین بیاورد و عضلات پشت گردن شما کشش ملایمی را احساس کند. خیلی کشش ندهید. این وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کنید و سپس مجددا به حالت اول برگردید.به آهستگی اجازه دهید سر شما تا آنجا که می‌تواند به سمت عقب برود. سپس به آهستگی دهان خود را یک بار باز و بسته کنید. وضعیت را ۵ تا ۱۰ ثانیه حفظ کرده و دوباره به وضعیت اولیه برگردید. حرکات را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.
عکس, حرکات فیزیوتراپی گردن درد در منزل

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر