یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

حل مشکلات زن و شوهرها با این ترفندهای روانشناسی

عکس, حل مشکلات زن و شوهرها با این ترفندهای روانشناسی

برای آنکه مذاکرات تان دقیق باشد باید با تفاوت های خود آشنا شوید. یعنی بدانید کدام نیاز یا نیازهای شما با هم در تضادند. با داشتن این نوع اطلاعات می توانید روی تفاوت ها متمرکز شوید و در زمینه هایی که با هم جور هستید از هم انتقاد نکنید. اگر من بیش از آنچه شما به من آزادی می دهید، آزادی بخواهم، می توانیم برسر این تفاوت خود مذاکره کنیم و آنقدر درباره این تفاوت اغراق نکنیم که شما به من بگویید به اندازه کافی به شما عشق نمی ورزم.

بخش عاشقانه من ممکن است خوب و مناسب باشد و ربط دادن آن به اختلاف نظر خودمان برسر آزادی، احمقانه باشد. تا وقتی تفاوت قوت نیازها شدید نیست، لطمه چندانی به ازدواج طرفین وارد نمی کند. نکته مهم طرز برخورد شماست. شما همیشه شانس دارید که در استفاده از نظریه انتخاب موفق عمل کنید. اما در صورت استفاده از کنترل و قوه قهریه، تفاوت همچنان پابرجا خواهد ماند و تلاش برای تغییر دادن طرف مقابل، آن تفاوت را تشدید می کند. به این ترتیب پیوسته با او درباره امور جزیی جر و بحث خواهید کرد(dot) یکی از مشکلات شایع زن و شوهرها این است که یکی از آنها محافظه کارتر از دیگری است چه تفاوت هایی با هم دارید؟

یکی از مشکلات شایع زن و شوهرها این است که یکی از آنها محافظه کارتر از دیگری است و این معمولا ناشی از تفاوت آنان از لحاظ قوت نیاز به بقاست. برای مثال یکی مال اندوز است و دیگری ولخرج. اگر زوجین از همان ابتدا متوجه این تفاوت نشوند و نقشه ای برای مذاکره نداشته باشند، اختلاف آنها خوش یمن نخواهد بود. اگر شما درباره تفاوت نظرتان مدام دعوا کنید، یکسره با هم بگومگو خواهید داشت و بگومگوهای شما رفته رفته شخصی خواهد شد.

برای نمونه ممکن است به هم بگویید تو اصلا دوستم نداری. بعد آن را ابزاری قرار دهید تا در مورد هر تفاوتی طرف مقابل را با آن سرزنش کنید. شما تا وقتی با هم جروبحث می کنید، نمی توانید راه حلی پیدا کنید. اگر نیاز شما به قدرت در یک حد باشد، هیچ کدام تان کوتاه نمی آیید و هر دو روی موضع خود پافشاری می کنید، بدون اینکه خودتان بدانید روی یک چیز غیرممکن، یعنی تغییر ژن های هم اصرار می کنید. درحالی که فقط می توانید با مذاکره به مصالحه برسید و نظریه انتخاب راهی برای مصالحه است. دعوا و جروبحث و کنترل هم فقط به اختلاف ها دامن می زند و بس.

به دایره حل وارد شوید
یکی از راه های استفاده از نظریه انتخاب در حل مشکلات زناشویی این است که رابطه زناشویی یا هر رابطه دیگری را درون دایره بزرگی که من آن را دایره حل می نامم تجسم کنید. می توانید دایره فرضی بزرگی را روی کف اتاق تجسم کنید. سپس با همسرتان یک صندلی بردارید و داخل آن دایره بنشینید. در این دایره حل، سه چیز وجود دارد: زن، شوهر و خود ازدواج. توجه داشته باشید که شما براساس تفاوت قوت نیازتان، مواضع مستحکمی گرفته اید اما این مواضع آنقدر مستحکم نیستند که نخواهید وارد دایره حل شوید.

وقتی قبول می کنید به این دایره وارد شوید، قبول کرده اید که زندگی مشترک و ازدواج تان از خواسته های فردی شما مهم تر است. در ضمن هر دو نفرتان با نظریه انتخاب هم آشنا هستید.شما می دانید که اگر به یکدیگر زور بگویید ممکن است شخص ضعیف تر از دایره حل بیرون بیفتد یا خودش بخواهد از آن خارج شود.تا وقتی در این دایره قرار ندارید حق مذاکره ندارید و فقط می توانید با هم جروبحث کنید. شما به این دلیل وارد این دایره شده اید که وقتی یک نفر یا هر دونفرتان بیرون از آن هستید، مشکلات زناشویی شما لاینحل می مانند. زندگی مشترک شما مجروح شده و خونریزی دارد.

البته این جراحت مرگبار نیست ولی آنقدر ادامه دارد تا یک نفر از شما یا هر دو نفرتان از این دایره خارج شوید. اکثر ازدواج ها چنین سرنوشتی دارند یعنی خونریزی آرام ادامه می یابد تا بمیرند چون طرفین نمی خواهند دوباره وارد دایره شوند. وقتی طرفین آنقدر ناراضی هستند که هر دو از دایره خارج می شوند، جراحت موردنظر شدید و غالبا مرگبار می شود. چنین جراحتی نشان می دهد که رابطه زناشویی طرفین خونریزی شدیدی دارد و عن قریب تمام خواهد کرد.

به این دایره پشت نکنید
زن و شوهری که با نظریه انتخاب آشنا هستند را هم مجبور نمی کنند کاری که دوست ندارند انجام دهند. وقتی وارد دایره حل می شوند درواقع موافقت کرده اند که رابطه زناشویی خود را مجروح نکنند. آنها صرف نظر از شدت اختلاف نظر خود باید در این دایره بمانند و در مورد تفاوت و اختلاف خود مذاکره کنند. یکی حرفی می زند و دیگری موافقت می کند. درمورد پول با هم اختلاف دارید.

دلیل آن هم این است که نیاز به بقا در یکی از ما بیشتر از دیگری است، ولی معنای این تفاوت آن نیست که ما نمی توانیم با هم مذاکره کنیم. ما هر دو می دانیم بحث و سرزنش یکدیگر سودی ندارد. ما باید در این دایره بمانیم و حرف بزنیم و ببینیم چقدر حاضریم از مجروح کردن یا کشتن زندگی مشترک خود پرهیز کنیم. در این دایره طرفین نظر خود را درمورد کارهایی که به نفع زندگی مشترک است بازگو می کنند. آنها باید در محدوده این دایره با یکدیگر مصالحه کنند. مهم این است که دایره ای دارند که هر دو شان می دانند هر زمان می توانند از آن استفاده کنند.

اگر در اولین قدم نتوانستند مصالحه کنند، یکی از آنها یا هر دو نفرشان باید بگوید چیزی که الان می خواهم مهم تر از زندگی مشترک است. باید الان از دایره بیرون بروم و فردا دوباره وارد آن شوم. این یک امتحان است. فرض کنیم چند شب به خودشان فرصت می دهند تا در این باره فکر کنند. حالا هر دو باید آماده باشند که بگویند ماندن در این دایره از هر چیزی مهم تر است.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر