حکم آرایش برای روزه دار و چه آرایش هایی ممکن است

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

حکم آرایش برای روزه دار و چه آرایش هایی ممکن است

عکس, حکم آرایش برای روزه دار و چه آرایش هایی ممکن است

اگر شما روزه هستید بهتر است آرایش نکنید به خصوص اگر قرار است به بیرون از منزل رفته و در تیررس نگاه دیگران قرار بگیرید  . این کار ثواب روزه را کم میکند اما آن را باطل نمی کند. شما می توانید برخی از آرایش ها را در زمان روزه انجام دهید و برخی خیر . به عنوان مثال سرمه کشیدن روزه را باطل میکند . کشیدن مداد سفید یا سیاه داخل چشم نیز باطل کننده روزه هست.

آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای: سرمه کشیدن، در صورتى که مزّه یا بوى آن به حلق برسد مکروه می باشد.

زدن رژ لب در صورتی که زبان شما به آن برخورد کند یا رژ لب خود را بخورید باطل کننده روزه است.

زدن کرم و یا ضد آفتاب و ریمل روزه روزه را باطل نمی کند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر