حکم شرعی عوض کردن نذر خوراکی محرم به خاطر کرونا

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

حکم شرعی عوض کردن نذر خوراکی محرم به خاطر کرونا

عکس, حکم شرعی عوض کردن نذر خوراکی محرم به خاطر کرونا

عقل میگوید کسانی که هر سال برای محرم غذا یا شربت و چایی نذر می کرده اند به دلیل کرونا از دادن غذا و شربت به مردم خودداری کنند . چه بسا اصرار بر این کار زنجیره ی  انتقال کرونا را شدید تر کند و باعث مرگ و میر بیشتری شود. در این شرایط باید چه کار کرد ؟ آیا می توان نذری را که کرده ایم عوض کنیم ؟

پاسخ این است که خیر شما به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی توانید نذر خود را عوض کرده و به جای آن پول بدهید . بلکه باید پروتکل های بهداشتی را رعایت و کاملا شیوه نامه های بهداشتی را پیاده کنید. طبق نذریه تمامی مراجع تقلید قاعده کلی در نذر این است تا زمانی که امکان عمل به نذر وجود داشته باشد، «تغییر» و «ترک» نذر جایز نیست؛ چون جمله صحیح شرعی را خوانده است و عمل به آن بر او واجب شده است و تا زمانی که می‌تواند به همان صورت عمل کند، باید انجام دهد.

در شرایط فعلی به جای نذر هر ساله ایام محرم، پول آن را محاسبه کنیم و به خیریه هدیه می‌کنیم؟
جواب این است که خیر؛ کمک به فقرا جای خود را دارد و انفاق و احسان باید انجام شود؛ اما اطعام و عمل نذر اگر با صیغه خاص باشد، عمل به آن واجب است و انفاق به فقرا، جای عمل به نذر را نمی‌گیرد.

آیا کسی که نذر کرده مثلا ۵۰۰ غذا در محرم بدهد، آیا با شرایط فعلی امکان دارد؟
که در پاسخ می‌گوییم بله؛ با رعایت موازین بهداشتی طبخ غذا انجام می‌دهد و در ظرف‌های یک بار مصرف ریخته و مطابق با نذر، عمل نماید.این شخص وقتی می‌تواند عمل به نذر کند، باید مطابق با همان نذر عمل نماید و نمی‌تواند مثلا پول آن را به فقرا بدهد.

با توجه به کرونا آیا می‌توانیم مواد اولیه (برنج، گوشت، مرغ و …) و نپخته آن را به فقیر بدهیم؟
پاسخ آن منفی است؛ ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ چون تا زمانی که امکان عمل به نذر وجود داشته باشد و با رعایت موازین بهداشتی، باید مطابق با نذری که کرده ایم، آن را عمل کنیم.اگر کسی نذر کرده که مواد اطعام را به فقیر یا عزاداران بدهد، می‌تواند این کار را انجام دهد؛ اما وقتی نذر اطعام کرده، باید مطابق با نذر، مواد را پخته و آن را پخش نماید.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر