خرید خدمت برای مشمولان غایب شدنی است یا خیر

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

خرید خدمت برای مشمولان غایب شدنی است یا خیر

عکس, خرید خدمت برای مشمولان غایب شدنی است یا خیر

اگر چه خبر خرید خدمت سربازی و حتی مبلغ آن برای مدارک مختلف تحصیلی اعلام شد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است. سرهنگ محمدرضا دهقانیان خبر خرید خدمت را تکذیب کرد و گفت : هیچ گونه دستوری در رابطه با خرید خدمت سربازی ابلاغ نشده و نخواهد شد و منتظر نباشید.مشمولان اگر به انتظار خرید سربازی باشند با ورود به غیبت دچار اضافه خدمت سنواتی و مشکلات بعد‌ی می‌شوند و بسیاری از امتیازات شامل استفاده از کسری خدمت و یا معافیت‌ها را از دست خواهند داد.

 تمامی مشمولانی که بیش از ۳ سال وارد غیبت از خدمت سربازی شده اند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ مراحل ارسال مدارک را انجام بدهند و سپس به معاونت وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه تا پس از سپری کردن مدت آموزش در شهرستان محل سکونت خود خدمت سربازی را سپری کنند.

آن دسته از مشمولانی که وارد غیبت بیش از ۳ سال شده اند می توانند از این شرایط برای سپری کردن خدمت سربازی در محل سکونت خود استفاده کنند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر