خط چشم برای چشم های ریز پف دار و پلک های پر از چین

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

خط چشم برای چشم های ریز پف دار و پلک های پر از چین

عکس, خط چشم برای چشم های ریز پف دار و پلک های پر از چین

متاسفانه در فضای مجازی بیشتر آموزش های خط چشم روی چشم های درشتی انجام می شود که پلک آنها بدون چین و پف است . فرد مبتدی هم تلاش میکند با همان آموزش برای کشیدن خط چشم خود تلاش کند که در پایان با چشمانی نا زیبا تر از قبل مواجه می شود. اگر پشت پلک شما چین های زیادی دارد ، شل است یا پف و افتادگی دارد با این آموزش همراه شوید. مرحله نخست کشیدن خط چشم بسیار نازک از وسط چشم به سمت بیرون است خط را کاملا کنار مژه ها بکشید . خط باید کاملا باریک و صاف باشد . قدم دوم کشیدن دم خط با چشم باز است . خط را مماس با انتهای ابروی خود بالا ببرید . سپس چشمها را نیمه بسته کرده و از وسط دم به سمت داخل پر کنید . دم خط چشم نباید از بالای چین اصلی پشت پلک رد شود و باید از زیر آن عبور کند.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر