یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

خفاش در خواب تعبیرش چیست

عکس, خفاش در خواب تعبیرش چیست

دیدن خفاش در خواب نحس است و باید حتما صدقه دهید. دیدن خفاش در خواب برای شما و اطرافیان شما بد یمنی می آورد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است.

اگر ببینی خفاش از دست تو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می‌شوی.
اگر یک عده خفاش به شما حمله کردند به این معنی است که تصمیمات کورکورانه ای می گیرید که اصلا به نفع شما نیست.
خفاش سرخ در خواب تفکرات منفی شما و دیگران راجب ادامه زندگی است. این تفکرات معمولا به احساسات منفی مانند نفرت و حسادت و کینه مربوط است.
تعبیر خواب زاییدن و بچه دار شدن خفاش دشمنی است که بسیار به شما نزدیک است و از بین بردن آن کمی دشوار است.

 

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر