خمیازه کشیدن صحیح بعد جراحی بینی

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

خمیازه کشیدن صحیح بعد جراحی بینی

عکس, خمیازه کشیدن صحیح بعد جراحی بینی

بعد از جراحی های بینی مراقبت های شدیدی لازم است تا بینی تغییر شکل نداده و زحمات و هزینه ای که کرده اید بی ثمر نشود. یکی از این کارها که نباید انجام دهید خمیازه کشیدن است و باید سعی کنید به موقع بخوابید و خواب کافی داشته باشید و از افرادی که مدام خمیازه می کشند دوری کنید تا کمتر خمیازه بکشید.

***روش های کنترل خمیازه کشیدن بعد از عمل بینی***
وقتی خمیازه به سراغ شما امد اجازه ندهید که دهان شما بیش از حد مجاز باز شده. و حرکات صورت به بینی فشار بیاورد. نکته مهم این است که نباید سعی کنید تا لب ها را بیش از اندازه جمع و دهان را کوچک کنید. زیرا همین کار هم باعث کشش عضلات صورت و بینی می شود.در واقع حد مجاز باز شدن دهان چه در هنگام حرف زدن، خندیدن و چه در هنگام خمیازه کشیدن به میزانی است که بینی زیاد حرکت نکند و باعث ایجاد درد نشود.

روش دوم: این روش بدین صورت خواهد بود که با دست و خیلی آرام پانسمان بینی خود را نگه دارید و خمیازه بکشید. البته باید دقت کنید که فشار دست به عنوان یک مهار کننده حرکت باشد و خود باعث آسیب به بینی نشود.بدن شما برای رساندن اکسیژن کافی و آلارم دادن به مغز که زمان استراحت و خواب است به خمیازه کشیدن نیاز دارد.حتی برخی مطالعات پزشکی نشان داده است که این عمل باعث خنک شدن مغز خواهد شد؛ بنابراین نباید به بدن خود فشار بیاورید و یا به طور کلی مانع خمیازه کشیدن شوید زیرا همین کار هم برای سلامت کلی شما ضررهایی را به دنبال دارد.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر