محصولات معتبر محصولات معتبر

یاس فان » آموزشی » خواب دیدم شوهرم خیانت کرده تعبیرش چیست

خواب دیدم شوهرم خیانت کرده تعبیرش چیست

آموزشی | ۱۵ بازدید

عکس, خواب دیدم شوهرم خیانت کرده تعبیرش چیست

بر خلاف ناراحتی خیلی از خانمها با دیدن خواب خیانت شوهر خود یا ازدواج مجدد همسر خود خیانت در خواب تعبیر خوبی دارد و یوسف نبی
دیدن خیانت در خواب را به برکت و سود و منفعت تعبیر می کند.

امام صادق ( ع) نیز این خواب را به خیر تفسیر می کند و می گوید :اگر در خواب دیدی که به همسرت خیانت کرده ای و همسر دیگری را بدون اجازه او گرفته ای معنی خواب خوب است و اشاره به خیر و برکت و نعمت دارد.

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب جدید آموزشی

امروز ۲ آبان ۱۴۰۰