یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
آموزشی

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق در شهر زن است یا مرد

عکس, دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق در شهر زن است یا مرد

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق ؟
دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق دادگاه محل اقامت خوانده است ولی شما می توانید دادخواست طلاق را در شهر و منطقه محل سکونت خود هم به دفتر خدمات قضایی بدهید.خود سامانه هوشمند قوه قضاییه بر اساس آدرس خواننده دادگاه صالح را انتخاب می کند.مثلا اگر زنی در شهرستان زندگی می کند و شوهرش در تهران است می تواند در دفتر خدمات قضایی شهر محل اقامت خود دادخواست بدهد ولی دادگاه صالح دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است.

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر