یاس فان

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر
سلامت

داروهای گیاهی جایگزین پردنیزولون برای بیماریهای مختلف

عکس, داروهای گیاهی جایگزین پردنیزولون برای بیماریهای مختلف

اگر به هر دلیل پزشک برای شما پردنیزولون تجویز کرده است و عوارض آن برای شما بسیار زیاد است می توانید زیر نظر پزشک خود این دارو را با جایگزین های طبیعی و بی خطر آن عوض کنید.

جایگزین پردنیزولون در بیماری آسم مزمن :

وشیدن دمنوش ریشه زنبق کوهی یا ریشه ایرسا +گل بنفشه

جایگزین پردنیزولون در بیماری ام اس :

مخلوط داروهای ریشه عاقرقرحا +ریشه گیاه جینسینگ +ریشه گیاه بسفایج

جایگزین پردنیزولون در بیماری لوپوس :

ترکیبی از ریشه سورنجان + زیره سیاه +ریشه زنجبیل+ تربد +فلفل سیاه+صبرزرد است ،روزانه ۶تا۹ حب یا قرص میل کنند.

جایگزین پردنیزولون در بیماری سرطان خون :

دمنوش غافث +گل همیشه بهار + چوب چینی + زعفران

جایگزین پردنیزولون در بیماری پلان پوستی :

معجونی متشکل از تخم سیاهدانه +عسل همراه با یک استکان دمنوش گل پامچال

جایگزین پردنیزولون در بیماری پسوریازیس:

ترکیب برگ تیول +مرزنجوش + گزنه +گل بابونه بصورت دمنوش

جایگزین پردنیزولون در بیماری آلوپسی یا ریزش سکه ای موها:

مالیدن روغن پیاز عنصل یا روغن سیر دشتی اسقیلی

مطالب مشابه
فروش ویژه محصولات معتبر محصولات معتبر