درست ترین فال اینکه بر می گردد یا نه

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

درست ترین فال اینکه بر می گردد یا نه

عکس, درست ترین فال اینکه بر می گردد یا نه

این فال به شما می گوید کسی که دوستش دارید و به هر نحوی رابطه شما بهم خورده و رفته است بر می گردد یا نه ؟

فال زیر یکی از فال های است که با توجه به آن می توانید میزان علاقه و دلتنگی معشوق را دریابید.

اعدادی را که بر اساس مشخصات وی بدست می آورید باید زیر هم و جدا جدا بنویسید.

مثال: ۳..۴..۵..۶ ۵..۶..۳..۴ ۵..۶..۷..۲ ۶..۹..۰..۱ اول اسمش: (همچنین نگاه کنید به مقاله شخصیت شناسی با اسم) الف: ۲۴۲۵ ب، پ:۳۷۳۸ ت، ث: ۴۸۴۷ ج، چ: ۳۷۳۲ ح، خ: ۶۶۶۶ د، ذ، ر، ز، ژ،: ۱۱۱۱ س ش: ۵۵۵۴ ص ض: ۴۲۲۴ ط ظ:۶۷۶۷ ع، غ: ۹۷۶۷ ف ق: ۲۰۷۸ ک: ۲۵۳۶ گ: ۱۵۲۶ ل: ۲۵۲۶ م: ۲۳۴۵ ن: ۵۵۵۵ و،ه: ۳۱۳۴ ی: ۳۲۲۵ نمیدونم: ۴۲۸۶ دوستش داری: شاید: ۹۱۷۳ آره: ۹۵۴۳ نه: ۲۵۹۸ نمیدونم: ۴۴۴۷ تقریبا: ۷۸۴۳ میمیرم براش:۲۳۳۱ نسبتش با تو: فامیل: ۴۲۵۳ دوست: ۲۱۳۲ آشنا: ۷۲۲۳۸ غریبه: ۵۷۵۶ .همسایه:۶۵۶۵ رنگ مو: قهوه ای:۱۳۳۴ مشکی: ۵۶۷۸ خرمایی: ۵۴۳۲ بور:۵۳۲۱ نمیدونم:۵۵۵۵ رنگ چشم: قهوه ای: ۱۲۲۲ مشکی: ۳۴۴۵ عسلی: ۷۸۸ ۷ سبز: ۷۸۷۸ آبی:۳۵۴۲ نمیدونم: ۱۳۱۲ قد: بلند: ۶۷۷۸ کوتاه: ۴۴۱۴ تقریبا بلند:۳۳۱۴ نمیدونم:۶۵۶۵ متوسط:۵۴۵۴ دوستت داره: بله: ۳۱۳۵ شاید: ۳۲۰۰ نه: ۱۱۰۹ میمیره برام:۷۸۹۱ نمیدونم: ۵۲۳۷ تقریبا: ۵۸۱۳ خوشگله: بله: ۲۸۳۲ نه: ۳۲۷۸ خیلی: ۴۲۴۵ تقریبا: ۹۱۲۷ نمیدونم: ۳۵۶۷ شیک پوشه: خیلی:۴۳۲۱ بله: ۱۰۹۷ تقر یبا: ۷۷۷۷ نمیدونم: ۵۵۵۵ اعدادی رو که زیر هم نوشتید فقط با زیریاش جمع ببندید. در نتیجه ۴تا عدد زوج به دست میاد که فال عشق شما با مشخصات طرف مقابل است.

جواب فال رو پایین ببینید:

۱۴.خیلی دوسش داری…………………………………… ….۱۵.ازت متنفره ۱۶.چشم انتظارته……………………………. …………. …۱۷.به زور اونو میبینی ۱۸دوست داره تو با اون راه بیای……………………………..۱۹.عش ق اون تو هستی ۲۰ در آینده به تو هدیه میده………………………………….۲۱. خیلی دوستت داره ۲۲.کس دیگه ای رو دوست داره…………………………….۲۳.تو رو مثل خواهرش میدونه ۲۴.عاشق تو نیست…………………………………… ….۲۵.با تو رقصیدن رو دوست داره ۲۶.همیشه با توست…………………………………….…۲۷.عشق سومی هم هست ۲۸.در مقابل اون دختر سبکی هستی…………………………۲۹.هر وقت تورو میبینه لبخندمیزنه ۳۰.تورو دوست داره اما نمیتونه بگه………………………..۳۱.عاشقته ۳۲.از هیکل وراه رفتن تو خوشش میاد………………….….۳۳.دوست دختر داره ۳۴.کسی به دوستی توواون حسادت میکنه……………………۳۵.با تو شوخی میکنه ۳۶.شب ها بدون اون خوابت نمیبره…………………..……۳۷.هر وقط تو رو میبینه طاقت نمیاره ۳۸.عشق تو رو نمیدونه چی کار کنه……………………….۳۹.مادرش تورو دوست داره ۴۰.خودت رو براش میگیری………………………….. ..۴۱.اعصاب اون از دستت خورده ۴۲.قصد ازدواج با تو رو داره…………………..……….۴۳ .یکی بین شما فاصله انداخته ۴۴.از ظاهر تو استفاده میکنه…………………………….۴۵. فکر میکنه بچه ای ۴۶.تو که میدونی دوست داره چرا اذیتش میکنی …………….۴۷.عشق اون رو باور نکن ۴۸.عاشق تو نیست تورو میپرسته………………………..۴۹.دو ستش با تو شوخی میکنه ۵۰.تو رو به خاطر مرامت میخواد……………….………۵۱.د لش برات تنگ شده ۵۲.خیلی دوست داره تو رو ببینه فال عشق دقیق در مبحث فال برگشت رابطه به سراغ فال عشق دقیق می رویم.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر