درمان بی خطر یبوست نوزاد از بوعلی سینا

آموزشی علمی هنری

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

درمان بی خطر یبوست نوزاد از بوعلی سینا

عکس, درمان بی خطر یبوست نوزاد از بوعلی سینا

Atraphaxis spinosa نام علمی گیاه شیر خشت است.  شیر‌خشت به عنوان یک ملین خوب، تب‌بر و ماده خنک‌کننده در طب سنتی ایران مورد استفاده است.شیر‌خشت یا شیر‌خشک شبنمی است که در هرات بر درخت بید و گون کتیرا می‌نشیند. دارای مزاج معتدل است. دارای اثر مسهلی و دیگر خواص مشابه ترنجبین، ولی از آن قوی‌تر است و خاصیت زداینده دارد.ابن‌سینا  در کتاب قانون خود برای درمان یبوست به خصوص یبوست بچه ها شیر خشت را بسیار توصیه کرده است و نوشته است شیر‌خشت یا شیر‌خشک شبنمی است که در هرات بر درخت بید و گون کتیرا می‌نشیند. دارای مزاج معتدل است. دارای اثر مسهلی و دیگر خواص مشابه ترنجبین، ولی از آن قوی‌تر است و خاصیت زداینده دارد.

طبیعت آن گرم و در رطوبت معتدل است. همچنین ملین طبع و مسهل صفرا، خلط‌آور، مقوی جگر و معده و کاهش‌دهنده حرارت بدن، رافع سرفه و خشونت سینه و حلق و تب می‌باشد. مسهل نیکویی است که می‌توان آن را برای همه افراد و سنین بدون اذیت مصرف نمود. با ماءالشعیر بهترین مسهل است.

مطالب مشابه

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر